Wystawa czynna do 23 czerwca 2018
wstęp wolny, w godzinach pracy Biblioteki
 
Serdecznie zapraszamy!
________________________________________________________________
 
Zapraszamy na FINISAŻ WYSTAWY
27 czerwca (środa) godz. 1800

 
galeria  
galeria

[...] zainteresowanie Artystki przenosi się na miejsca, miasta i profile ulic, które charakteryzują i znaczą jej „podwójną” tożsamość: z jednej strony kraj rodzinny – Polska, z drugiej Włochy – dzisiejsze miejsce zamieszkania i horyzont obecnego życia. Powstaje seria prac małego i średniego formatu, w technice olejnej, przedstawiająca ulice, place i budynki tych dwóch życiowych biegunów, tak jakby teraźniejszość i przeszłość śledziły pewien rodzaj narracji filmowej. Obrazy są jak klatki filmowe, kadry, na których czas i pamięć zdają się zatrzymywać wytrącając pojedyncze momenty, nieuchwytne chwile, podkradając refleksy światła i panującą wokół ulotną atmosferę. Mocne, często padające z boku światło podkreśla rytm codziennego życia, śledząc mieszkańców spacerujących ulicami lub siedzących przy stolikach barów. Gra cieni, padających na chodniki akcentuje znane i rozpoznawalne skróty ulic. Metafizyczny nastrój przenika otoczenie, prowokując w nas przeczucie istnienia czegoś więcej niż przedstawionej rzeczywistości. Ewa Ceborska poprzez umiejętną konstrukcję form i przestrzeni prowadzi nas poza wymiar realny, pozostawiając naszej intuicji przeczucie istnienia innego, wewnętrznego świata.
 
Lorena Gava

 
__________________________

[...] Dall’osservazione di figure e volti, lo sguardo della pittrice si rivolge, negli anni, agli ambienti, alle città, ai profili urbani che caratterizzano e segnano la sua “duplice” identità: da un lato il paese natale, la Polonia, dall’altro l’Italia, luogoe orizzonte di vita attuale. Nasce una collana di opere di piccolo e medio formato, realizzate ad olio, che raccontano le vie, le piazze, gli edifici di questi poli esistenziali, come se il presente e il passato seguissero una sorta di narrazione filmica. E di fotogrammi si tratta, di immagini dove il tempo e la memoria sembrano essersi fermati per sedimentare un brano di vita, per rapire la scintilla di luce e di aria che avvolge ogni cosa. Una luce piena ma spesso anche radente scandisce la vita di ogni giorno e insegue i passanti che attraversano la strada o si concedono una sosta al bar. Il gioco delle ombre proiettate a terra enfatizza scorci prospettici noti e riconoscibili, un sapore metafisico invade gli spazi e suscita pensieri e sensazioni oltre il visibile.
Ewa Ceborska mediante la sapiente costruzione delle forme e dei volumi ci induce ad andare oltre la realtà fenomenica, lasciandoci intuire altre latitudini e dimensioni interiori.
 
Lorena Gava

________________________________________________________________

galeria

o wystawie Ewa Ceborska galeria wernisaż media katalog wystawy

________________________________
patronat medialny:
TVP Kielce    Radio Kielce
EchoDnia   Wrota ¦więtokrzyskie

.

2018 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.