Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Leszka Mądzika pt. "Faktura czasu". Wernisaż - środa, 26 kwietnia o godz. 17.30
w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.

 
Wystawa czynna do 28 lipca 2017
wstęp wolny, w godzinach pracy Biblioteki
________________________________________________________________
 
galeria

[...] Obcowanie z fotografią Leszka Mądzika niewątpliwie skłania do wielu refleksji, między innymi nasuwają się w tym kontekście pytania: jakie są zasadnicze cechy tej twórczości oraz jak możemy usytuować tę aktywność w kontekście innych praktyk artystycznych Autora? Jak wiemy, zdjęcia powstają zazwyczaj w trakcie artystycznych podróży po świecie, stąd też dostrzegamy w nich subtelne przejawy kulturowej różnorodności. Odnajdujemy na nich zazwyczaj pewne formy architektoniczne lub struktury charakterystyczne dla świata natury, przy czym zarówno wybór motywów, sposób ich kadrowania, jak i sama poetyka prac wskazują na rodzaj malarskiego "widzenia" reprezentowany przez Autora. Idąc tym tropem - zdjęcia są odpowiednikiem malarskiego szkicownika, notatnika z podróży, który stanowi zarazem źródło inspiracji dla przygotowywanych spektakli.
Fotografie nie tylko dokumentują "miejsca szczególne", ale są śladami "zapatrzenia", w którym refleksja myślowa wyczerpuje się i zarazem otwiera się przestrzeń kontemplacji i transcendencji. Podobnie jak w przygotowywanych spektaklach, kluczowym zagadnieniem jawi się przemijalność odnajdywana w sposobach, w jakich czas drąży materię. Jak to trafnie zauważył Zbigniew Taranienko, fotografie te odkrywają "podobieństwo ludzkiego losu i struktur widzialnego świata". To na bazie tych doświadczeń Leszek Mądzik wprowadza nas w krąg zagadnień egzystencjalnych i eschatologicznych. W realizowanych spektaklach dopełnia je światłem, dźwiękiem i działaniami przestrzennymi. W rezultacie mamy do czynienia z integralnym doświadczeniem antropologicznym ukazującym osobę ludzką w jej materialnoduchowej złożoności.
 
Prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk

 
________________________________________________________________

O fotografii
 
Wzrok biegnie po wydarzeniach, twarzach, fakturach i tym wszystkim, co ujawnia światło. Dramaturgia dostrzeżonego obrazu niesie w sobie coś, co każe się zatrzymać, utrwalić. Spotykamy się z tajemnicą, do której pragniemy zajrzeć, dotknąć, zbliżyć się do niej, a może i poznać. Nosimy w sobie takie potrzeby poznania tego, co w nas i wokół nas. Czas potęguje to wezwanie i każe odważnie zanurzyć się w ten mrok będący częścią naszego niepokoju.
Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia.
 
Leszek Mądzik

 

galeria

o wystawie Leszek Mądzik galeria wernisaż media katalog wystawy

 

________________________________
Patronat Honorowy:
 
Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski
 
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
 
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
________________________________
patronat medialny:
 
TVP Kielce    Radio Kielce
Wrota Świętokrzyskie
________________________________
sponsor:
Supon
________________________________

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, 25-406 Kielce
tel: +48 41 349 7155 (Sekretariat),
41 349 7175 (Galeria)
e-mail: buk@ujk.edu.pl www.buk.ujk.edu.pl

.

2017 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.