L.Mądzik Leszek Mądzik
 
 
 
Scenograf, reżyser, malarz, fotograf.
Profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest założycielem, dyrektorem i reżyserem Sceny Plastycznej KUL. Twórca dotykający w swoich dziełach i realizacjach scenicznych sfery sacrum i odwołujący się do najgłębszych przeżyć i duchowości człowieka. Jego twórczość to filozoficzna refleksja o życiu, śmierci i przemijaniu w niezwykle subtelnej i nowatorskiej formie.

Artysta urodził się 5 lutego 1945 r. w Bartoszowinach na Kielecczyźnie. Studiował historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Z teatrem zetknął się dzięki Irenie Byrskiej, która zaprosiła go, jeszcze jako studenta, do współpracy scenograficznej przy reżyserowanej w Teatrze Akademickim KUL Wandzie Norwida (1967). To przedstawienie oraz scenografia do spektaklu wg Testamentu F.Villona w Teatrze Gong 2 przyniosły mu pierwsze nagrody studenckich festiwali. W 1969 r. Leszek Mądzik założył Scenę Plastyczną KUL. 24 marca 1970 r. odbyła się premiera pierwszego przedstawienia – Ecce Homo. Leszek Mądzik w swoim teatrze zrezygnował ze słowa. Akcja dramatyczna jego spektakli została zastąpiona grą światła i ciemności, kontrapunktami ciszy i muzyki, co wraz z różnorodnymi środkami wizualnymi (maski, manekiny, formy przestrzenne) składa się na pełen znaczeń niezwykły obraz. Leszek Mądzik zrezygnował także z indywidualnych ról aktorskich – posługuje się aktorem jako rekwizytem lub elementem plastycznym, co doprowadziło go do stworzenia własnej i oryginalnej formy teatru. Wspólnym mianownikiem jego spektakli teatralnych są rozważania egzystencjalne, tajemnica i przemijanie. Na Scenie Platycznej KUL powstały spektakle : Wieczerza (1972), Włókna (1973), Ikar (1974), Piętno (1975), Zielnik (1976), Wilgoć (1978), Wędrowne (1980), Brzeg (1983), Pętanie (1986), Wrota (1989), Tchnienie (1992), Szczelina (1994), Kir (1997), Całun (2000), Odchodzi (2003), Bruzda (2006), Przejście (2010), Lustro (2013), Cień (2013), Gorset (2016). Leszek Mądzik współpracuje także jako reżyser i scenograf z wieloma teatrami w Polsce i za granicą, prowadzi warsztaty teatralne w uczelniach artystycznych w Europie i USA. Ze swoimi autorskimi przedstawieniami uczestniczył w kilkudziesięciu światowych festiwalach teatralnych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Podobnie jak teatr, także fotografia i plakat w wykonaniu Leszka Mądzika są refleksją nad ludzkim losem, przypominają o przemijaniu. Plakaty są plastycznym połączeniem bliskich autorowi współczesnych środków wyrazu z motywami malarstwa romańskiego, gotyckiego i renesansowego. Leszek Mądzik jest laureatem wielu nagród i odznaczeń (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medal Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum”).
Jest Honorowym Obywatelem Kielc.

galeria

o wystawie Leszek Mądzik galeria wernisaż media katalog wystawy

 

________________________________
Patronat Honorowy:
 
Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski
 
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
 
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
________________________________
patronat medialny:
 
TVP Kielce    Radio Kielce
Wrota Świętokrzyskie
________________________________
sponsor:
Supon
________________________________

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, 25-406 Kielce
tel: +48 41 349 7155 (Sekretariat),
41 349 7175 (Galeria)
e-mail: buk@ujk.edu.pl www.buk.ujk.edu.pl

.

2017 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.