o wystawie Leszek Mądzik galeria wernisaż media katalog wystawy

 

________________________________
Patronat Honorowy:
 
Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski
 
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
 
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
________________________________
patronat medialny:
 
TVP Kielce    Radio Kielce
Wrota Świętokrzyskie
________________________________
sponsor:
Supon
________________________________

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, 25-406 Kielce
tel: +48 41 349 7155 (Sekretariat),
41 349 7175 (Galeria)
e-mail: buk@ujk.edu.pl www.buk.ujk.edu.pl

.

2017 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.