Mieczysław Bieleń
..................................................................................
 

M.Bieleń Bibliofil, znawca i kolekcjoner ekslibrisów, organizator wielu wystaw i publikacji, przyjaciel artystów i kolekcjonerów. Od 1961 r. jest członkiem Koła Miłośników Ekslibrisu, od 1963 Towarzystwa Przyjaciół Książki, a od 2004 r. reaktywowanego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie (obecnie jego wiceprezes).
 

o wystawie Henryk Feilhauer Mieczysław Bieleń fotogaleria folder

Kielce
15 maja - 26 czerwca 2009

BG Galeria Akademicka Biblioteki Głównej UJK

.
---- Kielce, ul. Leśna 16, sala 22 - Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UJK - Wystawa czynna do 26 czerwca / w godz. pracy Oddziału / ----

webmaster: Iwona Plucner | Biblioteka Główna UJK |  

.