Po wielotygodniowych przygotowaniach odbył się uroczysty wernisaż prac Wincentego Kućmy. Otwarcie wystawy rzeźby, rysunku i fotografii Światło w cieniu zainaugurowało działalność Galerii Uniwersyteckiej w nowej siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej.

»»» zdjęcia z wernisażu fotogaleria

Wystawę otworzył dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Henryk Suchojad. Przedstawił krótki rys historyczny działającej dotychczas Galerii Akademickiej w dawnej siedzibie Biblioteki przy ul. Leśnej. Głos zabrał Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, sprawujący patronat honorowy nad wystawą. O działalności artystycznej Wincentego Kućmy krótko opowiedział dr Piotr Rosiński, historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Sztuk Pięknych i Filologii Polskiej UJK oraz długoletni znawca twórczości profesora Kućmy. Na otwarcie wystawy przybyło grono ludzi zaprzyjaźnionych z prof. Kućmą, a wśród nich także byli uczniowie uznanego rzeźbiarza oraz osoby od lat współpracujące z profesorem i przedstawiciele kieleckich instytucji kultury. Wernisaż licznie zgromadził pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i kadrę pedagogiczną z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Wystawa prezentuje dzieła artysty z różnych lat jego twórczości. Od początku swej artystycznej działalności prof. Kućma związany jest ze sztuką sakralną. Na wystawę Światło w cieniu składają się małe formy rzeźbiarskie wykonane z brązu, a wśród nich między innymi dwie realizacje z cyklu Zespoleni. Wystawa Światło w cieniu prezentuje wizerunki świętych kościoła katolickiego i męczenników - postacie pochodzące z realizacji Ołtarza Trzech Tysiącleci, model nastawy ołtarzowej do wnętrza kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Toruniu i kaplicy seminaryjnej ku czci Jana Pawła II w Ełku oraz wiele innych niezwykłych form rzeźbiarskich.
Ponadto w Galerii można podziwiać kilkanaście rysunków artysty z cyklu Światło w cieniu oraz sześć fotografii pod wspólnym tytułem Impresje, wykonanych przez Wincentego Kućmę z okazji wystawy.

Wernisaż nie mógł odbyć się bez wystąpienia samego artysty. Podczas oficjalnej części wernisażu powiedział o istotnym znaczeniu młodych ludzi w kształtowaniu sztuki i jej odbiorze. Jak podkreśla prof. Kućma, ważną rolę w sztuce odgrywają wartości kultury, a "młodych ludzi trzeba po prostu zarażać tą taką dobrą sztuką". Profesor Kućma w swojej pracy pedagogicznej zawsze starał się odkrywać talenty wśród młodych artystów i wydobywać z nich to najcenniejsze.

.
.