A.Myjak Adam Myjak - ur. 1947 r. w Starym Sączu. Od 1965 roku studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 roku. Rok później rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystym wydziale. Od 1996 roku jest profesorem zwyczajnym. Prowadzi Pracownię Rzeźby w ASP w Warszawie. Kieruje Zakładem Rzeźby na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Wspólnie z Dyrektorem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Waldemarem Dąbrowskim, prowadzi Galerię "Opera" w Teatrze Wielkim.
W latach 1990-1996 i 1999-2005 pełnił funkcje Rektora warszawskiej ASP. W 2012 roku po raz piąty objął to stanowisko. Wywarł decydujący wpływ na obraz Akademii, dbając o tradycję i prestiż Uczelni w trudnych przełomowych czasach.
Debiutował wraz z pokoleniem tzw. Nowej figuracji lat 70. w sztuce polskiej. Współtworzył ruch "O poprawę". W latach 70. był redaktorem artystycznym miesięcznika "Nowy Wyraz", stanowiącego wyczerpujący album sztuki tej dekady. Wczesny okres Jego twórczości stał pod znakiem wielkiego cyklu głów o miękkiej, jakby zamglonej fakturze i sennych rysach, monumentalnych, niezależnie od ich fizycznych wymiarów. Motyw głowy - jako pole symbolicznych zabiegów - pozostaje aktualny w Jego twórczości, przechodząc, wraz z równie klasycznymi tematami jak popiersie i figura, kolejne fazy formalne i stylistyczne. Wśród nich wyodrębnia się okres bardziej zdecydowanego i syntetycznego formowania powierzchni oraz kontrastowania partii matowych i polerowanych, bądź łączenia różnych materiałów, jak kamień i brąz. W latach 1979-1981 przebywał na stypendium im. Wilhelma Lehmbrucka w Niemczech. W połowie lat 80. nowym cyklem w Jego twórczości stały się kroczące, wydłużone, ażurowe "Figury". Następujące po sobie kształty i formy wzbogacały kolejno repertuar twórczości Artysty. Poza rzeźbą, medalierstwem, któremu poświęcał się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swym dorobku projekty i realizacje monumentalne, podejmowane często z Antonim Januszem Pastwą (kwadryga na Teatrze Wielkim - 2002). Jest autorem pomnika Homo Homini w Kielcach upamiętniającego ofiary zamachu na budynki World Trade Center w Nowym Jorku (realizacja pomnika 2005-2006). Ma w swym dorobku ponad 100 wystaw indywidualnych, w kraju i za granicą (m. in. wielka wystawa indywidualna w Galerii "Zachęta" w Warszawie – 2006; w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 2007, 2015; retrospektywna wystawa rzeźb z okazji 40-lecia pracy twórczej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie – 2012). Zdobywa liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. W 2005 roku otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 2009 roku jest czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 2012 roku przewodniczył międzynarodowemu jury w konkursie na pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. W 2013 roku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego powstała stała Galeria Rzeźb Adama Myjaka, w której eksponowane są prace podarowane przez autora. W 2015 roku powstała stała autorska Galeria Rzeźb w siedzibie Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w tym pięciokrotnie jej przewodniczącym. Jest twórcą popiersia Krzysztofa Pendereckiego (2013), Premiera Tadeusza Mazowieckiego (2014) oraz autorem medalu Jana Ekiera - na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.
.