10 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy rzeźb wybitnego artysty, prof. Adama Myjaka.

»»» zdjęcia z wernisażu fotogaleria

Zgodnie z tradycją wystawę otworzył dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Henryk Suchojad.
JM Rektor prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak w niezwykle miłych słowach powitał prof. Adama Myjaka w murach uniwersyteckich i serdecznie podziękował za wystawę.
Na wernisaż przybyli prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz wiceprezydent Czesław Gruszewski. Na uroczystym wernisażu w Galerii Uniwersyteckiej spotkali się przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego z Kielc i regionu, pracownicy dydaktyczni i doktoranci z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uznani artyści, członkowie Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy oraz pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej.
Podczas wernisażu Prezydent Wojciech Lubawski przybliżył ideę powstania pomnika Homo Homini i wspomniał o jego doniosłej roli dla naszego miasta. Profesor Adam Myjak podziękował władzom miasta, Rektorowi i dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej za możliwość zorganizowania wystawy rzeźb w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. Nawiązał jednocześnie do pomnika Homo Homini, najważniejszej realizacji w jego dorobku artystycznym, a także wyraził swoje przywiązanie do Kielc.
Wystawie towarzyszy pamiątkowy album pt. Adam Myjak. Rzeźba. Wernisaż był okazją do promocji wydawnictwa, które zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Kielce.
 
Aneta Tkacz

.
.