W.Myśliwski Wiesław Myśliwski, powieściopisarz, autor dramatów i scenariuszy filmowych, urodził się w 1932 r. w Dwikozach k.Sandomierza. W 1956 roku ukończył polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1955 - 1976 pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie. Redagował kwartalnik społeczno kulturalny "Regiony", a także dwutygodnik kulturalny "Sycyna".
Na dorobek literacki Wiesława Myśliwskiego składają się powieści obyczajowo-psychologiczne z życia wsi, ukazujące tradycję kulturową w kontekście krytycznie traktowanej współczesnej cywilizacji : Nagi sad (1967), Pałac (1970), Kamień na kamieniu (1984), Widnokrąg (1996), Traktat o łuskaniu fasoli (2006), esej Kres kultury chłopskiej (2003) oraz dramaty : Złodziej (1974), Klucznik (1978), Drzewo (1989), Requiem dla gospodyni (2000). Pisarz jest autorem lub współautorem scenariuszy filmowych : Przez dziewięć mostów (1972), Droga (1980), Klucznik (z W. Marczewskim, 1979), Popielec (z R. Berem, 1983).
Myśliwski uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. nurtu chłopskiego w prozie powojennej. Jego utwory przekładane są na wiele języków. Pisarz jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, (m. in. Literackiej Nagrody Nike - 1997 r.)
17 maja 2007 r. otrzymał doktorat honoris causa Akademii Świętokrzyskiej.
 
»» zob. WIESŁAW MYŚLIWSKI: zestawienie bibliograficzne/ PDF (WBP w Kielcach) www
 
#

 
O wystawie
Fotogaleria
Wiesław Myśliwski


 

 
.
---- Kielce, ul. Leśna 16, sala 22 - Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej AŚ - Wystawa czynna do 29 czerwca / w godz. pracy Oddziału / ----
 

webmaster: Iwona Plucner | Biblioteka Główna AŚ |

.