galeria

Działalność reklamowa w Polsce Ludowej była intensywna i różnorodna, mimo niesprzyjających warunków polityczno-gospodarczych. Słaba kondycja gospodarki i braki w podaży produktów były maskowane przez szeroko zakrojoną propagandę. W tym mechanizmie doskonale funkcjonowała ówczesna reklama, która służyła rozbudowie systemu informacji handlowej i odgrywała ważną rolę w kształtowaniu gustów odbiorców. Bez ryzyka można stwierdzić, że posługiwała się takim samym wachlarzem form, jak współczesna jej reklama w krajach zachodnich, choć znacznie różniła się od niej zadaniami, jakie przyszło jej spełniać. Obecna była w prasie, radiu i telewizji, na ulicach, w kinach, w folderach, na pocztówkach dźwiękowych i gadżetach. Kolorowa i czarno-biała, drukowana, mówiona i filmowa, na szyldach, plakatach i neonach... Zapraszamy do zapoznania się z bogactwem reklamy socjalistycznej, która teoretycznie nie miała racji bytu. Wystawa Polska reklama socjalistyczna w latach 1945-1989. O reklamie, której nie było? prezentuje kolekcję zbiorów dr Judyty Ewy Perczak, adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach.
Wśród zbiorów, które znalazły się na wystawie są plakaty, gadżety dla klientów, etykiety zapałczane, etykiety handlowe, katalogi Domu Sprzedaży Wysyłkowej, torby reklamowe, foldery produktów spożywczych, kosmetycznych i przemysłowych, opakowania po czekoladach i dźwiękowe karty reklamowe.

________________________________________________________________

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowanie dla Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” za współpracę i użyczenie materiałów archiwalnych w postaci fotografii, przezroczy, kronik i reprodukcji plakatów. W dużej mierze wzbogaciły one ekspozycję w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.
Spółdzielczość Spożywców „Społem” to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce i niezależna polska sieć handlowa o ugruntowanej pozycji na rynku. PSS „Społem” to firma z długoletnią tradycją, która przetrwała trudne lata socjalizmu, a na początku lat 80. ukształtowała się jako stabilna struktura gospodarcza miasta Kielce. W 2019 roku będzie obchodzić stulecie istnienia na rynku kieleckim.

galeria

o wystawie Judyta Ewa Perczak wykład wernisaż media katalog wystawy

________________________________
współpraca :
SPOŁEM Kielce   
sponsor:
Piekarnia SPOŁEM Kielce   

.

2018 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.