Wystawa czynna do 1 marca 2019
wstęp wolny, w godzinach pracy Biblioteki
 
Serdecznie zapraszamy!
 
galeria

Wystawa jest owocem współpracy Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach, Studenckiego Koła Fotograficznego 210Studio i Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wspólny tytuł »Pokolenia« łączy trzy wystawy trzech pokoleń: »Fascynacje«, »Alia perspective. Luksografia« i »Ekspresje światłoczułe«.
Najmłodsi autorzy to uczniowie, którzy poznają sztukę fotografii dzięki zajęciom Uniwersytetu Dziecięcego. Podczas warsztatów powstało kilkadziesiąt nadzwyczajnych kompozycji w technice luksografii.
Średnie pokolenie reprezentują studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Fotografii 210Studio. Zaprezentowali oni fotogramy, czyli obrazy fotograficzne wykonane bez udziału aparatu, powstałe w wyniku oddziaływania promieni słonecznych na światłoczuły materiał. Opiekunem koła jest dr Arkadiusz Sędek.
Na wystawie możemy też zobaczyć zdjęcia studentów Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pieczę merytoryczną nad kilkunastoosobową sekcją fotograficzną sprawuje artysta fotografik Antoni Myśliwiec.
 
galeria

o wystawie Fascynacje Alia perspective Ekspresje światłoczułe wernisaż katalog wystawy

 
210Studio   Uniwersytet 3 wieku   Uniwersytet Dziecięcy
 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, 25-406 Kielce
tel: +48 41 349 7155 (Sekretariat),
41 349 7175 (Galeria)
e-mail: buk@ujk.edu.pl www.buk.ujk.edu.pl

.

2019 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.