Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach
na wystawę ekslibrisu cyfrowego pt.: "Pracownia ekslibrisu".
Wernisaż: 24 listopada 2016 r. o godz. 17.00
w Galerii Uniwersyteckiej, ul. Świętokrzyska 21e.

Wystawa czynna do 13 stycznia 2017 r.

"Pracownia ekslibrisu" to wystawa prezentująca grafikę cyfrową - dorobek pracowników, studentów i absolwentów cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego związanych z Pracownią Ekslibrisu Cyfrowego kierowaną przez dr hab. Krzysztofa Marka Bąka. Oprócz niego prezentują swoje prace dr Katarzyna Hilszczańska, Bartłomiej Baran, Agnieszka Broź, Ewa Chorążak, Teresa Chrzanowska, Karolina Gilewicz, Aleksandra Hachuła, Tomasz Hankus, Grzegorz Izdebski, Joanna Kania, Angelika Kubicz, Aneta Ligocka, Joanna Raczek, Ewelina Rivillo, Anna Rudnicka, Martyna Sobolewska, Aneta Tomaszek.
exlibris

Krzysztof Marek Bąk jest uznanym artystą, autorem ponad 1000 niezwykle wysmakowanych księgoznaków, które prezentowane były na kilkuset wystawach na całym świecie. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń ekslibrisowych, organizatorem imprez i wystaw prezentujących ekslibris artystyczny. Zajmuje się także teoretycznymi aspektami i filozofią ekslibrisu. W 2014 r., na podstawie rozprawy Zarys teorii supraekslibrisu uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie sztuk pięknych. Jako nauczyciel akademicki (prodziekan i kierownik Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego) przekazuje swą wiedzę, umiejętności oraz nowatorskie i pogłębione traktowanie sztuki i problematyki ekslibrisu studentom, którzy także zaczynają odnosić sukcesy artystyczne.

Krzysztof Bąk tak pisze we wstępie do katalogu kieleckiej wystawy: Bazując na wcześniejszych doświadczeniach kolegów z uniwersytetów belgijskich i tureckich postanowiliśmy zacząć w systemowy sposób prowadzić kształcenie w zakresie sztuki księgoznaku, rozumianego w postmodernistyczny sposób, jako spersonalizowana miniatura graficzna - supraekslibris. Trudno nie dostrzec, że łączą nas pewne elementy - metaforyka, swoista lakoniczność, operowanie plastycznym symbolem i skrótem - niewątpliwie stanowią znak rozpoznawczy i w czytelny sposób odróżniają "cieszyński styl" od innych ekslibrisów, które możemy oglądać na licznych wystawach i przeglądach. Ale także wiele nas różni. Choć wierni komputerowi jako narzędziu pracy stosujemy różne techniki. Jedni kreują swoje wizje tylko przy użyciu programów graficznych, dla innych maszyna cyfrowa stanowi jedynie element powielający. Część włącza w obraz fotografię, inni rysunek w tradycyjnej postaci. [...] Ale tym co najważniejsze - co stanowi o spójności Cieszyńskiego Ekslibrisu Cyfrowego, to wiara w ideę bukinu jako nośnika wartości humanistycznych. [...] "Dziewięć Zasad Supraekslibrisu" stanowi punkt odniesienia i drogowskaz w pracy nad każdym kolejnym księgoznakiem. Drogowskaz nie tylko artystyczny, ale i etyczny. Liczę, że te proste reguły są ciekawą propozycją nie tylko dla mnie i moich młodszych kolegów, ale dla wszystkich, którzy ekslibris kochają i mają na sercu jego dalszy rozwój jako odrębnej dyscypliny sztuki.
exlibris

Obecna wystawa ekslibrisów Krzysztofa Marka Bąka, Katarzyny Hilszczańskiej i studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego wpisuje się w zbliżające się już ku końcowi obchody 500 rocznicy polskiego ekslibrisu.
 
Najnowsze prace Krzysztofa Marka Bąka znajdują się na stronie:
http://kmbakexlibris.wixsite.com/exlibris

o wystawie artyści wernisaż media katalog wystawy

 

_________________________________
wystawa pod patronatem honorowym JM Rektora UJK
prof. zw. dra hab. Jacka Semaniaka
_________________________________
patronat medialny:
TVP Kielce    Echo Dnia
Radio Kielce
Gazeta Wyborcza    Wrota Świętokrzyskie

.

2016 © Iwona Plucner | Biblioteka Uniwersytecka  Biblioteka UJK  

.