1  2  3  4 
5  6  7 
8  9  10  11 
12  13   
 
 
 
 

»»» wystawy BG AŚ

BYŁO TO W STANIE WOJENNYM. Wystawa w Galerii Akademickiej Biblioteki Głównej AŚ
Kielce - grudzień 2006
................................................................................................................................

2007 © Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej & Iwona Plucner