#1
  #2
  #3
  #4
  #5
 
 
#6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13

O wystawie
..................................................................................
 
Tym razem gościmy w Galerii Akademickiej wystawę prac Władysława Szczepańskiego, profesora w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej, zatytułowaną OBECNOŚĆ. To pierwsza wystawa rysunku w naszej Galerii.
Prezentowane w ramach tej ekspozycji prace to filozoficzny komentarz do typowych ludzkich sytuacji, szczególny rodzaj obecności ukazanej poprzez bezludny świat - zauważają znawcy twórczości Władysława Szczepańskiego.
OBECNOŚĆ. Dla mnie nadanie wystawie takiego tytułu przez Artystę urodzonego we Lwowie, a z wyboru Kielczanina, silnie wrośniętego w miejscowe środowisko, może być także odczytywane jako swoisty manifest realnej obecności w wybranym przez siebie mieście.
Wystawa zbiega się z trzydziestoleciem pracy twórczej Artysty, To piękny jubileusz. Jest dla nas zaszczytem, iż w takich okolicznościach tę wystawę gościmy.

Henryk Suchojad
Kielce, listopad 2007
 

.............................................................................
Spis prac prezentowanych na wystawie:
 
rysunki węglem i pastelą na papierze
 
1. Monumenta manent II, 2004, 45,5 x 63,2
2. In silentio, 2005, 63,2 x 21,9
3. Kiedyś, 2005, 49,6 x 24
4. Ku światłu, 2005, 60,9 x 24,7
5. Novissima verba, 2005, 32,3 x 47,6
6. Przeczucie, 2006, 57,6 x 33,4
7. Tempus fugit I, 2006, 38,8 x 60,6
8. Wspomnienie, 2006, 23,1 x 33,3
9. Dążenie, 2007, 29,8 x 24,7
10. Ostatnie spojrzenie, 2007, 22,1x33,5
11. Pragnienie, 2007, 47,7 x 30,5
12. Ostatnia nadzieja, 2007, 33,3 x 46,2
13. Ostatnie światła, 2007, 63,3 x 30,3
.............................................................................
 
Opracowanie katalogu i przygotowanie wystawy
Władysław Szczepański oraz Ewa Szląpek, Iwona Plucner, Ewa Cieślikiewicz
.............................................................................
 

o wystawie Władysław Szczepański o twórczości fotogaleria katalog

Kielce
14 listopada-20 grudnia 2007

BG Galeria Akademicka Biblioteki Głównej AŚ

.
---- Kielce, ul. Leśna 16, sala 22 - Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej AŚ - Wystawa czynna do 20 grudnia / w godz. pracy Oddziału / ----

webmaster: Iwona Plucner | Biblioteka Główna AŚ |  

.