Władysław Szczepański
..................................................................................
 

W.Szczepański Potrzeba wypowiadania się przy pomocy formy plastycznej, która wystąpiła u mnie od najmłodszych lat, nie opuściła mnie nigdy. Uzasadnienia swojej postawy twórczej nie szukam w teorii sztuki i frazeologii, bowiem przede wszystkim idzie mi o znalezienie zrozumienia
u odbiorcy.  
 
Władysław Szczepański

Artysta urodził się 18 lipca 1951 roku we Lwowie. Studia artystyczne odbył w latach 1972-77 na Wydziale Grafiki Wyższej Szkoły Poligraficznej we Lwowie. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki uzyskał w roku 1977. Uczeń prof. Mieczysława Gębarowicza. Bezpośrednio po studiach podjął pracę pedagogiczną, początkowo we Lwowie, a od 1989 w Kielcach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej. Uprawia twórczość głównie w zakresie rysunku, ale także malarstwo i grafikę. Wystawia od roku 1978. Pierwsza wystawa indywidualna, zatytułowana "W walce o formę", miała miejsce w Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie w 1979 roku.
Władysław Szczepański prezentował swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, między innymi w Warszawie (Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1979 i 1983, Muzeum Archidiecezji 1992, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 1993, Muzeum Niepodległości 1994), Wrocławiu (Muzeum Architektury 1989), Kielcach (Muzeum Narodowe 1990, BWA 1990, 1992, 1994, 1997, 2001, 2002, 2007), Krakowie (Muzeum Historii Fotografii 1991, Galeria Autorska Bronisław Chromy Art 2000), Przemyślu (Muzeum Narodowe 1992, 1993), Radomiu (Muzeum Sztuki Współczesnej 1996), Zakopanem (Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego 2003/04), Brzegu (Muzeum Piastów Śląskich 2006), Sandomierzu (Galeria Sztuki Współczesnej BWA 2001, 2007) i Kijowie (Irena Art Gallery 2007).
Brał także udział w wystawach zbiorowych i konkursowych, m.in. we Lwowie (Lwowska Galeria Obrazów), w Łodzi (Ośrodek Propagandy Sztuki), Warszawie (Czeskie Centrum Kultury), Gdańsku (Muzeum Narodowe), Radomiu (Muzeum Sztuki Współczesnej, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej), Gorzowie Wielkopolskim (BWA), Belgii (Cultural Centre of Viroinval, 1998, 2000, The Czech Centre in Brussels), Rumunii (Florean Museum Baia Mare), na Węgrzech (Vigado Galeria Budapest, Gallery Kormendi Csak in Sopron), Czechach (International Biennial of Drawing, Pilsen 2000, 2002, 2004, 2006, Museum of West Bohemia, Pilsen), Szwecji (Instytut Polski w Sztokholmie), Niemczech (Instytut Polski w Berlinie), Włoszech (Sala Manzu in Bergamo, Mercato Romano Coperto, Ferentino, Akademia Sztuk Pięknych Rzym) i w Kielcach (Muzeum Narodowe). Artysta był wielokrotnie nagradzany, między innymi:
1991 - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora WSP w Kielcach za osiągnięcia artystyczne;
1996 - Nagroda Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach na wystawie konkursowej "Przedwiośnie'96"; Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora WSP w Kielcach za osiągnięcia artystyczne;
1997 - Nagroda Prezydenta Miasta Kielce za zestaw dwóch rysunków, I nagroda na wystawie konkursowej "Przedwiośnie'97" ;
1997 - Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" - przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki;
1998 - Srebrny Krzyż Zasługi;
1999 - Wyróżnienie Honorowe - IV Ogólnopolski Salon Sztuki, Ostrowiec Świętokrzyski, BWA; Małopolskiego BWA - Galerii Sztuki w Miechowie a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Kanadzie, USA, Ukrainie i Litwie.
Twórczość artysty znalazła uznanie publiczności i spotkała się z przychylnymi opiniami specjalistów i znanych krytyków w Polsce i za granicą. O jego dokonaniach pisali m.in.: Jan J. Aleksiun, Łukasz Heyman, Irena Huml, Magdalena Hniedziewicz, Łukasz Kossowski, Jerzy Madeyski, Ryszard Otręba, Sonia Pietrowskaja, Stanisław Rodziński, Andrzej Trybunalski i Wiesława Wierzchowska.
Władysław Szczepański jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz członkiem założycielem Świętokrzyskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Kielcach.
 

o wystawie Władysław Szczepański o twórczości fotogaleria katalog

Kielce
14 listopada-20 grudnia 2007

BG Galeria Akademicka Biblioteki Głównej AŚ

.
---- Kielce, ul. Leśna 16, sala 22 - Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej AŚ - Wystawa czynna do 20 grudnia / w godz. pracy Oddziału / ----

webmaster: Iwona Plucner | Biblioteka Główna AŚ |  

.