Szczepański Władysław
Władysław Szczepański : obecność : wystawa jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy artystycznej / oprac. katalogu i przygotowanie wystawy Władysław Szczepański oraz Ewa Szląpek, Iwona Plucner, Ewa Cieślikiewicz. - Kielce : Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. - 23, [1] s. ; il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-922308-3-0
 
..............................................................................................
Katalog wystawy [PDF]
o wystawie Władysław Szczepański o twórczości fotogaleria katalog

Kielce
14 listopada-20 grudnia 2007

BG Galeria Akademicka Biblioteki Głównej AŚ

.
---- Kielce, ul. Leśna 16, sala 22 - Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej AŚ - Wystawa czynna do 20 grudnia / w godz. pracy Oddziału / ----

webmaster: Iwona Plucner | Biblioteka Główna AŚ |  

.